Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach wynosi 4300,00 zł (stan na dzień 31.03.2022 roku).

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach wnoszą:

  • mieszkaniec Domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu (pozostałe nie mniej niż 30% dochodu pozostaje do dyspozycji mieszkańca),
  • małżonek, dzieci, rodzice – na zasadach alimentacynych,
  • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w danym Domy Pomocy Społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca lub wymienione wyżej osoby.