Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

mgr Małgorzata Więcław
tel.: 14 641 80 88


Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

mgr Wiesław Lebryk
tel.: 14 641 80 29


Kierownik Działu Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

inż. Ewelina Molo
tel.: 14 641 80 29


Kierownik Działu Terapeutyczno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

mgr Paulina Kania
tel.: 14 641 80 29


Specjalista ds. medycznych Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

mgr Krystyna Radamska
tel.: 14 641 81 07