Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Małgorzata Więcław
tel.: 14 641 80 88


Główny Księgowy Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Wiesław Lebryk
tel.: 14 641 80 29


Kierownik Działu Gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Jadwiga Kwaśniak
tel.: 14 641 80 29


Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Paulina Kania
tel.: 14 641 80 29